این پست در صورت امکان آپدیت می شود .

بعضی از بازی های مجموعه به دلیل عدم وجود مبدل مناسب جهت دانلود قرار نگرفتند .

 

لینک دانلود اسکرین شات مبدل پلتفرم سال انتشار نام بازی
Download مشاهده Jnes Nintendo NES 1987 Contra 1
Download مشاهده Jnes Nintendo NES 1988 2 Super Contra
Download مشاهده -- Game Boy 1991 Operation C
Download مشاهده Snes9x Super Nintendo 1992 Contra 3 : the Alien wars
Download مشاهده Jnes Nintendo NES 1992 Contra Force
Download مشاهده Fusion Sega Genesis 1994 Contra : Hard Corps
Download مشاهده ePSXe PS1 1996 Contra : Legacy of War
Download مشاهده ePSXe PS1 1998 C : the Contra Adventure
Download مشاهده pcsx2 PS2 2002 Contra : Shattered Soldier
Download مشاهده pcsx2 PS2 2004 Neo Contra
Download مشاهده -- Nintendo DS 2007 Contra 4
Download مشاهده -- Wii 2009 Contra Rebirth
Download مشاهده -- Android 2010 Contra Evolution
Download مشاهده rpcs3 PS3 2011 Hard Corps : Uprising